تبلیغات
تریبون آزاد دانشکده مهندسی - برنامه پنجساله دانشکده 97-92
اینجا مال توست مهندس!_______ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی!

 

دانشکده مهندسی مفنخر است که به عنوان اولین و تنها دانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز اقدام به تدوین و انتشار برنامه پنجساله برای هدفمند نمودن فعالیت های خود نموده است. برای آگاهی بیشتر از  جزییات این برنامه، برنامه مصوب پنجساله توسعه دانشکده مهندسی از سال 1392 تا سال 1397 را دانلود و مطالعه فرمایید. این برنامه در طول سال های پیش رو، میثاق نامه مشترک همه اعضای دانشکده اعم از مدیران، همکاران عضو هیات علمی، همکاران قسمت های مختلف اداری و آموزشی، و بالاخره دانشجویان عزیز بوده و همه آحاد دانشکده باید تمام توان خود را در راه تحقق آن به کاربندند.

 

مدیریت دانشکده مهندسی بر اساس اصل پاسخگویی، معتقد است که کلیه آحاد دانشکده باید به طور منظم در جریان فعالیت های انجام گرفته برای تحقق اهداف برنامه پنجساله قرار گیرند. بر همین اساس، خلاصه فعالیت های انجام شده در طول برنامه به صورت منظم به استحضار عموم می رسد. امید است که با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در انجام وظایف محوله یاری فرمایید.

فعالیت های انجام شده در طول سال اول برنامه (از مهر 1392 لغایت مهر 1393)


فعالیت های انجام شده در طول سال دوم برنامه (از مهر 1393 لغایت مهر 1394)تذکر: مشاهده فایل های ذخیره شده در پیوند های بالا نیازی به ثبت نام در  وبسایت Dropbox.com ندارد و مستقیما قابل پیاده سازی و مشاهده می باشند.