تبلیغات
تریبون آزاد دانشکده مهندسی - لبخند بزن مهندس!
اینجا مال توست مهندس!_______ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی!
  • با تمام بدی هاش این امتحانات پایان ترم یه مزیتی هم داره: اونم اینکه آدم با رشته تحصیلیش یه کم آشنا میشه!!( یه دانشجوی فیلسوف)
مهندس شدن خیلی هم سخت نیست. باور نمی کنین؟ این هم یه نمونه اش!سیستم امتحانی ما


آخر و عاقبت درس خوندن!به این میگن مهندسی!

 
 
 
 

 
خب بچه ها! فعلا اینارو یادداشت کنید تا بقیه اش رو هم براتون بنویسیم!!
 
 
 

 
بیابید پرتقال فروش را!
 
 
 
 

 
زن ذلیل!!
 
 
 

 
شیر هم که باشی جلو جماعت گاو کم می آری!
 

بدون شرح!

 
 
ادامه در صفحه بعد