تبلیغات
تریبون آزاد دانشکده مهندسی - لبخند بزن مهندس! (ادامه)
اینجا مال توست مهندس!_______ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی!

(صفحه قبلی)

بازم گلی به جمال پارکینگ ما!


شیوه درس خواندن یک دانشجوی موفق!


 

روانشناسان معتقدند عادات دوران دانشگاه ریشه در طفولیت دارند!

اینم برای اون ناشکرهایی که فکر می کنن خوابگاه های ما شلوغه!


نابغه !